Home PageEarly intervention programme

Early Intervention Programme

di-Bangi-sahaja-700px

Excel Early Intervention Program atau EEIP mempunyai kurikulum yang sesuai bagi membantu perkembangan sosial anak yang mana pentingnya untuk anak memiliki kemahiran kendiri. Program ini dipecahkan kepada 6 kategori besar seperti kemahiran motor kasar, kemahiran motor halus, perkembangan bahasa, membaca, menulis, dan kemahiran pengenalan awal nombor, kemahiran membantu diri dan perkembangan sosial.

EEIP memfokuskan kepada perkembangan kemahiran motor halus melalui aktiviti pergerakan otot dan penggunaan kedua-dua tangan secara konstruktif. Selain dari perkembangan kemahiran motor halus, EEIP juga menekankan kepada masalah perkembangan bahasa anak selain melatih anak untuk memliki kemahiran kendiri.

EEIP juga merupakan program tahunan yang terhad kepada 6 pelajar sahaja di setiap kelas. Ianya mempunyai 2 sesi sama ada sesi pagi atau sesi petang dan dibuka kepada anak yang berkeperluan khas dari usia 3 tahun hingga 7 tahun.

Cara mendaftar
Untuk keterangan lanjut dan cara mendaftar boleh hubungi 03-87517252