Artikel ini memberi beberapa teknik yang boleh ibubapa praktis di rumah bagi membantu anak lambat bercakap, pemalu dan juga pelat. Teknik ini juga diguna pakai oleh terapis.

Leave a Reply