Artikel ini menerangkan keperluan dan bagaimana rawatan Occupational Therapy atau Terapi Carakerja dapat membantu anak-anak autisme. Semoga artikel ini memberi pendedahan awal dan manfaat kepada ibubapa di luar sana.

Pin It on Pinterest