Artikel ini memberi pendedahan kepada ibubapa tentang kepentingan sensori dan cara menangani masalah sistem sensori kepada anak-anak.

Pin It on Pinterest